Tạo menu

Bước 1: Chọn Quản lý menu --> Tạo menu.

Bước 2: Cấu hình menu.

 • Điền tên menu.

 • Chọn nút để gắn lên menu trong phần danh sách nút: Sau khi chọn các nút cho menu thì các nút sẽ hiện tương ứng ở giao diện giả lập bên phải, được thêm tối đa 5 nút cho máy tính và 4 nút cho điện thoại, mỗi menu chỉ được thêm 1 live chat còn các nút khác thêm 2 3 4 nút giống nhau đều được.

 • Màu sắc: Có thể chọn các màu mặc định có sẵn hoặc chọn sang phần tùy chỉnh có thể tùy chỉnh màu chữ, màu nền, màu icon và độ trong suốt của nền menu.

 • Chọn thiết bị muốn hiển thị menu.

 • Chọn hình dạng và vị trí cho menu: Điện thoại, máy tính hoặc mọi thiết bị

  • Điện thoại chỉ có 1 giao diện là thanh phía dưới chân website.

  • Máy tính có 4 giao diện là dạng dài, dạng ngắn (dưới chân website), dạng tròn và dạng vuông. Với menu dạng dài, dạng ngắn thì chỉ có 1 vị trí là dưới chân website còn menu dạng tròn và dạng vuông sẽ có 6 vị trí bên trái dưới, bên trái giữa, bên trái phía trên, bên phải dưới, bên phải giữa, bên phải phía trên.

 • Cấu hình đường dẫn hiển thị:

  • Đường dẫn tùy chỉnh có 4 loại

   • Hiển thị trên tất cả các trang là menu sẽ hiển thị trên tất cả các trang của website.

   • Hiển thị theo đường dẫn chính xác là menu sẽ hiển thị chính xác trên URL mà bạn đã nhập.

   • Đường dẫn có chứa ký tự là menu sẽ hiển thị trên những URL có chứa cụm từ bạn đã nhập vào.

   • Đường dẫn có chứa ký tự và chuỗi ký tự loại trừ là menu sẽ hiển thị trên những URL có chứa cụm từ bạn đã nhập nhưng sẽ loại trừ không hiển thị ở trên 1 số trang bạn đã nhập ở chuỗi ký tự loại trừ trong đường dẫn. (Chú ý: Chuỗi ký tự loại trừ trong đường dẫn chỉ hoạt động khi sử dụng cấu hình hiển thị menu theo dạng có chứa ký tự).

  • Đường dẫn LadiPage giúp hiển thị menu METU trên LadiPage mà không cần tự tay gắn code vào LadiPage (Xem hướng dẫn kết nối tại đây).

 • Cài đặt nâng cao:

  • Thời gian hiển thị menu: Có thể tùy chọn khung giờ hiển thị cho menu.

  • Hiển thị menu khi cuộn trang: Có 2 lựa chọn là hiển thị menu theo độ dài khi cuộn trang hoặc hiển thị theo % của trang đó.

  • Thời gian ẩn hiện menu: Bao nhiêu lâu thì hiện menu và bao nhiêu lâu thì ẩn menu.

Bước 3: Lưu menu.

Last updated