Tạo menu

Bước 1: Chọn Quản lý menu --> Tạo menu.

Bước 2: Điền tên menu và cấu hình hiển thị menu.

  • Giao diện menu: Có thể chọn các màu mặc định có sẵn hoặc chọn sang phần tùy chỉnh có thể tùy chỉnh màu chữ, màu nền, màu icon và độ trong suốt của nền menu.

  • Thời gian hiển thị menu: Có thể tùy chọn khung giờ hiển thị cho menu.

  • Hiển thị menu khi cuộn trang: Có 2 lựa chọn là hiển thị menu theo độ dài khi cuộn trang hoặc hiển thị theo % của trang đó.

  • Thời gian ẩn hiện menu: Bao nhiêu lâu thì hiện menu và bao nhiêu lâu thì ẩn menu.

  • Cấu hình đường dẫn Website: Cấu hình đường dẫn sẽ hiển thị menu theo dạng chính xác hoặc chứa ký tự và chuỗi ký tự loại trừ trong đường dẫn.

  • Hiển thị theo thiết: Chọn thiết bị hiển thị menu.

Chú ý:

  • Chuỗi ký tự loại trừ trong đường dẫn chỉ hoạt động khi sử dụng cấu hình hiển thị menu theo dạng có chứa ký tự.

  • Menu đầu tiên là menu mặc định chạy trên toàn website nên phần cấu hình đường dẫn website và cấu hình hiển thị theo thiết bị sẽ bị đóng không sử dụng được, từ menu thứ 2 các tính năng này sẽ sử dụng được bình thường.

Bước 3: Chọn các nút cho menu.

Sau khi chọn các nút cho menu thì các nút sẽ hiện tương ứng ở giao diện giả lập bên cạnh, được thêm tối đa 4 nút cho 1 menu, mỗi menu chỉ được thêm 1 live chat còn các nút khác thêm 2 3 4 nút giống nhau đều được.

Bước 4: Lưu menu.