Cách lấy ID theo dõi và mã theo dõi thẻ trang web toàn cầu

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google Analytics.

Bước 2: Chọn Quản trị --> Thông tin theo dõi --> Mã theo dõi.

Bước 3: Đây là ID theo dõi (ID Google Analytics) và mã theo dõi Thẻ trang web toàn cầu (gtag.js).

Last updated