Kết nối METU với tài khoản Google Analytics

Bước 1: Đăng nhập vào admin METU.

Bước 2: Vào Cài đặt kết nối --> Thêm mới.

Bước 3: Đến bước này bạn sẽ có 2 lựa chọn là “Tôi chưa gắn thẻ gtag.js” và “Tôi đã gắn thẻ gtag.js”.

Trường hợp chọn “Tôi chưa gắn thẻ gtag.js”: METU sẽ giúp bạn gắn thẻ trang web toàn cầu (global site tag - gtag.js) lên trang web của bạn. Bạn chỉ cần nhập ID Google Analytics và tên miền website của bạn à Lưu cấu hình (Ví dụ: sasaki.com), thì METU sẽ tự động đẩy sự kiện lên tài khoản Google Analytics của bạn.

Trường hợp chọn “Tôi đã gắn thẻ gtag.js”: Sau khi bạn tự gắn thẻ trang web toàn cầu (global site tag - gtag.js) (Cách lấy ID theo dõi và mã theo dõi thẻ trang web toàn cầu) lên trang web bạn chỉ cần nhập tên miền website của bạn à Lưu cấu hình (Ví dụ: sasaki.com), thì METU sẽ tự động đẩy sự kiện lên tài khoản Google Analytics của bạn.

Last updated