Cài đặt METU lên website

Sau khi tạo menu xong sẽ hiện thị ra popup Tích hợp METU lên website của bạn. Bạn có thể cài đặt METU lên website của bạn theo 2 cách.

Cách 1: Sao chép và dán đoạn mã này vào trong thẻ <body></body> trên Website của bạn.

Cách 2: Cài đặt plugin METU.

Đối với các Website sử dụng mã nguồn mở Wordpress, METU cung cấp plugin để giúp dễ dàng tích hợp METU lên Website của bạn. (Link plugin: https://vi.wordpress.org/plugins/search/metu/)

Chú ý: Nếu cài plugin bạn vui lòng gỡ mã code METU đã gắn trước đó ra nếu có và ngược lại nếu gắn mã code METU lên website rồi thì không cài thêm plugin.

Last updated