Popup Thoát Trang

Hiển thị popup khi khách hàng có ý định thoát trang, giúp giữ chân khách hàng và tăng chuyển đổi

Bước 1: Chọn Chợ ứng dụng --> Tìm ứng dụng Popup thoát trang --> Mua ngay

Bước 2: Chọn số tháng và tiến hành thanh toán

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công sẽ có hình bánh răng ở ứng dụng đó click vào hình bánh răng đó để cài đặt

Bước 4: Tạo Popup --> Điền nội dung cho Popup --> Tạo mới

Chú ý: Chỉ có trường nhập ảnh Popup và domain hiển thị là bắt buộc nhập, còn các trường khác có thể không cần nhập tùy nhu cầu từng người. (Riêng nếu nhập tên nút thì phải nhập liên kết của nút và ngược lại nếu nhập liên kết của nút thì phải có nhập tên nút)

Bước 5: Kích hoạt Popup

Sau khi kích hoạt xong thì Popup sẽ hiển thị khi khách hàng truy cập website di chuột ra ngoài vùng hiển thị của website như hình bên dưới

Last updated