Cách gắn mã theo dõi của Google Analytics qua Google Tag Manager

Bước 1: Sau khi kết nối METU với tài khoản Google Analytics thành công theo cách tự gắn thẻ gtag --> Đăng nhập tài khoản Google Tag Mananger.

Bước 2: Chọn Thẻ --> Mới.

Bước 3: Điền tiêu đề thẻ --> Chọn icon hình cây bút.

Bước 4: Chọn HTML tùy chỉnh.

Bước 5: Nhập mã theo dõi thẻ trang web toàn cầu (gtag) --> Lưu.

Bước 6: Gửi.

Bước 7: Xuất bản --> Tiếp tục.

Last updated