Powered by METU

Tính năng xóa "Powered by METU" trên các popup của METU

Bước 1: Chọn Chợ ứng dụng --> Tìm ứng dụng Power by METU --> Mua ngay

Bước 2: Chọn số tháng và tiến hành thanh toán

Sau khi thanh toán thành công thì các popup form ngoài website sẽ mất chữ Power by METU

Last updated