Thanh Thông Báo

Hiển thị Thanh Thông Báo nhỏ gọn phía trên

Bước 1: Chọn Chợ ứng dụng --> Tìm ứng dụng Thanh thông báo --> Mua ngay

Bước 2: Chọn số tháng và tiến hành thanh toán

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công sẽ có hình bánh răng ở ứng dụng đó click vào hình bánh răng đó để cài đặt

Bước 4: Thêm mới --> Điền nội dung thanh thông báo --> Tạo mới

Bước 5: Kích hoạt Thanh thông báo

Sau khi cài đặt thành công Thanh thông báo sẽ hiển ở trên cùng của website

Last updated