Cách gắn mã chuyển đổi của Google Ads qua Google Tag Mananger

Cách 1: Gắn mã thẻ trang web toàn cầu (gtag) của Google Ads qua Google Tag Mananer.

Bước 1: Sau khi kết nối METU với tài khoản Google Ads thành công theo cách tự gắn thẻ gtag --> Đăng nhập tài khoản Google Tag Mananger.

Bước 2: Chọn Thẻ --> Mới.

Bước 3: Điền tiêu đề thẻ --> Chọn icon hình cây bút.

Bước 4: Chọn HTML tùy chỉnh.

Bước 5: Nhập mã theo dõi thẻ trang web toàn cầu (gtag) --> Lưu.

Bước 6: Gửi.

Bước 7: Xuất bản --> Tiếp tục.

Cách 2: Gắn mã chuyển đổi cho từng nút của METU qua Google Tag Mananger.

Bước 1: Sau khi kết nối METU với tài khoản Google Ads thành công theo cách tự gắn mã --> Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào trình đơn Công cụ và Cài đặt.

Bước 2: Chọn Đo lường: Chuyển đổi, thao tác này sẽ mở ra bảng Hành động chuyển đổi.

Bước 3: Chọn tên của hành động chuyển đổi mà bạn muốn gắn qua Google Tag Manager từ cột Hành động chuyển đổi.

Bước 4: Click vào mở rộng tab cho phần Thiết lập thẻ, rồi chọn Tự cài đặt thẻ.

Bước 5: Chọn tab Sử dụng thẻ Trình quản lý thẻ của Google.

Bước 6: Sao chép ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi gắn vào Goolge Tag Mananger.

Bước 7: Truy cập vào tài khoản Google Tagmanager và tạo trình kích hoạt mới.

Lấy biến của hành động chuyển đổi trên trang web để đo hành động mà bạn muốn đo bằng cách sau: Ví dụ: Đo chuyển đổi Live chat trên Metu với Google Tagmanager. Vào trang web --> Ấn f12 --> Click vào hình mũi tên ở góc trái của cửa sổ mới bật lên --> Click vào nút cần lấy biến.

Vào tài khoản Google Tagmanager, thêm biến vừa tìm được vào trình kích hoạt để đo chuyển đổi Live Chat như hình bên dưới.

Biến của nút theo công thức sau: .mmt-button.livechat, .mmt-button.livechat * (Đổi biến của nút theo giá trị tương ứng của từng nút) --> Lưu

Bước 8: Tạo thẻ cho hành động chuyển đổi trong Google Tagmanager.

Bạn kích vào thẻ và nhấn thêm mới sau đó nhấn vào theo dõi chuyển đổi trên Google Ads.

Thêm ID chuyển đổi và nhãn chuyển đổi từ hành động mà bạn muốn đo chuyển đổi trong Google Ads. Sau đó chọn trình kích hoạt mà bạn vừa tạo cho hành động chuyển đổi này.

Sau khi hoàn thành xong nhớ ấn lưu và xuất bản thẻ và trình kích hoạt vừa tạo ra.

Cách 3: Cài đặt chuyển đổi nút Metu thông qua Google Tag Mananger và Google Analyitcs sau đó đẩy chuyển đổi từ Google Analyitcs lên tài khoản Google Ads.

Bước 1: Liên kết tài khoản Google Analytics với Google Tag Mananger.

Vào tài khoản Google Analytics làm theo các bước sau: Quản trị --> Thông tin theo dõi --> Mã theo dõi --> Copy ID theo dõi

Vào Google Tag Mananger tạo thẻ mới: Thẻ --> Mới

Đặt tên thẻ --> Chọn loại thẻ để bắt đầu thiết lập --> Chọn Google Analytics – Universal Analytics

Chọn biến cài đặt --> Biến mới

Đặt tên biến --> Dán ID theo dõi của Google Analytics --> Lưu

Lưu --> Lưu thẻ

Bước 2: Cài đặt chuyển đổi METU qua Google Tag Mananger.

Tạo thẻ mới: Thẻ --> Mới

Đặt tên thẻ --> Chọn loại thẻ để bắt đầu thiết lập --> Chọn Google Analytics – Universal Analytics

Chọn loại theo dõi là sự kiện --> Nhập tên danh mục --> Nhập tên tác vụ --> Cài đặt Analytics đã tạo ở trên --> Lưu

Bước 3: Tạo trình kích hoạt mới.

Lấy biến của hành động chuyển đổi trên trang web để đo hành động mà bạn muốn đo bằng cách sau: Ví dụ: Đo chuyển đổi Live chat trên Metu với Google Tagmanager. Vào trang web --> Ấn f12 --> Click vào hình mũi tên ở góc trái của cửa sổ mới bật lên --> Click vào nút cần lấy biến.

Vào tài khoản Google Tagmanager, thêm biến vừa tìm được vào trình kích hoạt để đo chuyển đổi Live Chat như hình bên dưới.

Biến của nút theo công thức sau: .mmt-button.livechat, .mmt-button.livechat * (Đổi biến của nút theo giá trị tương ứng của từng nút) --> Lưu

Gửi --> Xuất bản --> Tiếp tục.

Bước 4: Tạo mục tiêu trên Google Analytics (GOAL).

Quản trị --> Mục tiêu --> + Mục tiêu mới

Tick tùy chỉnh --> Tiếp tục

Nhập tên mục tiêu ví dụ: Live chat --> Tick sự kiện --> Tiếp tục.

Dán danh mục và tác vụ đúng như đã tạo ở Google Tag Mananger --> Lưu

Bước 5: Kiểm tra nút đã cài đặt đã chạy chưa: Chọn xem trước --> Sang website ấn f5 lúc này sẽ hiển thị trình xem trước của Google Tag Mananger --> Click thử vào nút vừa cài đặt trên website nếu có bắn sự kiện lên là thành công.

Last updated