Hiển Thị Tên Thương Hiệu

Hiển thị Tên Thương Hiệu tùy chỉnh trên thanh menu ngang hiển thị trên máy tính

Bước 1: Chọn Chợ ứng dụng --> Tìm ứng dụng Hiển thị thương hiệu --> Mua ngay

Bước 2: Chọn số tháng và tiến hành thanh toán

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công sẽ có hình bánh răng ở ứng dụng đó click vào hình bánh răng đó để cài đặt

Bước 4: Tạo tên thương hiệu --> Điền tên thương hiệu --> Chọn tên miền hiển thị tên thường hiệu --> Tạo mới

Sau khi cài đặt xong tên thương hiệu thì ra ngoài sẽ xuất hiện tên thương hiệu ở trên thanh menu, ứng dụng này chỉ hiển thị trên máy tính không hiển thị trên điện thoại

Last updated